Geboortekaartjes.nl
joepiedepoepie 250x250
Trouwkaarten.nl

Horoscoop van Thomas

Thomas heeft het sterrenbeeld Leeuw

Thomas is emotioneel en speels, met veel fantasie en gevoel voor drama. Kan hij daarin niet zijn gang gaan, dan wordt hij zwaarmoedig en humeurig. Hij heeft veel vrijheid nodig. Bekritiseer hem niet in het bijzijn van anderen en maak hem niet belachelijk. Hij is namelijk trots en weet zelf goed wanneer hij iets fout doet.

De neiging tot bravoure van Thomas kan men ombuigen door hem aan te spreken op zijn gevoel voor waardigheid; laat zien dat het zijn grootspraak niet kan waarmaken. Wat betreft zijn neiging tot domineren leert men hem dat hij mee verantwoordelijk is voor voldoende eigen ruimte voor anderen. Laat Thomas af en toe een belangrijke taak doen die hij goed kan. Hij voelt zich dan een autoriteit en voert de taak met veel elan uit. Maar hij kan ook lui zijn en het werk door anderen proberen te laten doen. Maak in dit geval duidelijk dat anderen niet zijn slaaf zijn.

Thomas heeft moeite met de alledaagse beslommeringen en routine. Beter dan hem hiertoe te dwingen, kan men hem stimuleren door te laten zien dat het om belangrijke taken gaat of door een bijzondere taak voor hem uit te zoeken. Discipline slaat bij Thomas pas aan als deze samengaat met affectie; laat hem steeds uw liefde voelen. Wees wel consequent in wat u verbiedt en toestaat.

Thomas moet vaak te horen krijgen dat hij de dingen aankan. Daardoor werkt u op zijn trots en zal hij u niet teleurstellen. Om diezelfde reden kan hij trouwens makkelijk door anderen uitgebuit worden. Als hij gedomineerd wordt of te weinig aandacht krijgt, wordt hij timide en trekt Thomas zich in zichzelf terug. Of hij gaat op de verkeerde manier en bij de verkeerde mensen aandacht opeisen.

Deze tekst is geschreven door Dr Martin Boot en copyright is hierop van toepassing.

Maak en stuur nu de leukste kaartjes op Kaartjeposten.nl, Geboortepost.nl en Trouwpost.nl.